De verwerking van persoonsgegevens als beschreven in dit reglement is, conform de WBP, aangemeld bij het CBP onder meldingsnummer m1400287.