Nieuws

Re-integratie, outplacement & verzuim

Wil om te werken daalt bij langere uitkeringsduur
20 juli 2016 wim

Wil om te werken daalt bij langere uitkeringsduur

woensdag 20 juli 2016

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de resultaten van een onderzoek over de wil om te werken onder uitkeringsontvangers. Hieruit blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen weer kunnen of willen werken. Bij mensen die een arbeidsongeschiktsuitkering ontvangen is dat een op de vijf.

Uit het arbeidsproces

uitkering

Willen of kunnen werken

Hoe langer men uit het arbeidsproces is, hoe groter de kans dat ze niet weer willen of kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt. Na drie jaar daalt het aandeel bijstandsontvangers dat nog aan het werk wil of kan van 70% naar 40%, en het aandeel van de arbeidsongeschikten van iets meer dan 30% naar 20%.

Motivatie en werkritme

Om de kans te vergroten dat mensen weer snel terugkeren naar de arbeidsmarkt, adviseert Wim Plantinga, directeur van Demo Advies, om direct bij het begin al ondersteuning te bieden in de vorm van re-integratiebegeleiding. De motivatie en het werkritme zijn dan bij veel mensen nog aanwezig. Zij hebben echter vaak hulp nodig bij het vinden van een passende baan. Vaak moeten ze door veranderde omstandigheden opnieuw gaan ontdekken wat zij nog wel en niet kunnen, en wat voor soort werk ze willen gaan doen.

Resultaten

girlhandPlantinga pleit ervoor dat iedereen die in een uitkeringssituatie terechtkomt gelijk een re-integratietraject wordt aangeboden. Uit benchmarkgegevens blijkt dat private re-integratiebedrijven betere resultaten behalen bij re-integratie. In de jaren negentig is door de Subcommissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen onder leiding van Flip Buurmeyer al dit advies gegeven. Op basis hiervan is de huidige wet- en regelgeving vormgegeven. Helaas wordt dit advies in de praktijk weinig toegepast waardoor er veel mensen onnodig lang uit het arbeidsproces blijven. De uitkeringslast zal hierdoor vele malen hoger uitvallen dan wanneer er succesvol re-integratiebegeleiding wordt ingezet.

Re-integratie Lees het artikel op cbs.nl

Demo-Advies