Aangekondigde bezuinigingen bij UWV leveren te weinig op

Onrust over nieuwe bezuinigingen werkt ziekteverzuim onder het personeel in de hand

dinsdag 14 juni 2016

Het UWV besloot vorig jaar dat er door middel van een reorganisatie 21 miljoen bespaard moest gaan worden op het begeleiden van zieke mensen. Er moest efficiënter gaan worden gewerkt door casemanagers aan te stellen die deze begeleiding zouden gaan doen. Zo konden er honderden banen verdwijnen van re-integratiebegeleiders en medewerkers van verzuimbeheer. Ook was het de bedoeling om minder vaak gebruik te gaan maken van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onzekerheid

Trouw bericht dat er al snel onzekerheid ontstond over deze nieuwe aanpak en over het realiseren van de beoogde bezuiniging. Geschat wordt nu dat de geplande operatie te weinig zal opleveren. Rodrique Engering, directeur van de afdeling Uitkeren van het UWV, zegt hierover in het interne personeelsblad Jij & UWV: “We gaan voor een paar miljoen euro niet de hele tent overhoop kieperen. Honderden mensen van hun plek halen, functies schrappen, nieuwe systemen aankopen en implementeren.” Engering erkent dat het niet doorgaan van de plannen een forse tegenvaller is.

Leed nog niet geleden

Er is onder het personeel opluchting dat de geplande operatie niet doorgaat, maar er is ook veel
boosheid en teleurstelling. Het leed voor het personeel is ook nog niet geleden. Het kabinet eist dat het UWV de komende anderhalf jaar een bezuiniging realiseert van 88 miljoen. Deze bezuiniging moet grotendeels komen uit de ziektewet. Het UWV ziet geen andere alternatieven dan te snijden in de dienstverlening, waardoor er wederom vele banen verloren dreigen te gaan.

Ziekteverzuim stijgt

Nog steeds weet het personeel van het UWV niet waar ze aan toe zijn. Dit lijdt tot grote onrust en een hoog ziekteverzuim. Het verzuimpercentage steeg tot maar liefst 8,1 procent. Dit is fors hoger dan het landelijk verzuimpercentage van bijna 4 procent. Volgens de directie van het UWV komt dit door de onrust van de aangekondigde ontslagen.

Grenzen

Vorig jaar heeft het UWV al 26 miljoen bezuinigd door minder uit te geven aan re-integratie. In februari van dit jaar droeg Minister Lodewijk Asscher het UWV al op om 10 miljoen euro uit eigen middelen vrij te maken om achterstanden weg te werken bij het herbeoordelen van arbeidsongeschikten. Dit geld moest komen uit het re-integratiebudget, waardoor er per saldo al niks bezuinigd werd. “We beginnen aan de grenzen te komen van wat mensen in de politiek en de samenleving nog acceptabel vinden,” zegt UWV-bestuurder Fred Paling tegen Trouw over de bezuinigingen.

In de kou

Wim Plantinga van Demo Advies concludeert dat er reeds 36 miljoen bezuinigd is op het re-integratiebudget. Hiermee zijn de financiële mogelijkheden voor het UWV om externe partijen in te schakelen voor re-integratiebegeleiding beperkter geworden. Plantinga is voorzitter van het onlangs opgerichte Platform Re-integratiebedrijven. Uit een inventarisatie onder aangesloten bedrijven blijkt dat de opdrachten voor re-integratietrajecten sinds november vorig jaar met gemiddeld 75% zijn afgenomen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die begeleiding nodig hebben van een re-integratiebedrijf om een baan te vinden worden hiermee ook in de kou gezet.