Arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling is het zoeken van een betaalde werkplek met ondersteuning van onze consultant. De consultant inventariseert uw mogelijkheden en affiniteiten en zoekt vervolgens samen met u een werkplek die hierbij past.

Aanpak

Eind jaren tachtig ontwikkelde Wim Plantinga, oprichter en directeur van Demo Advies, de Werkplan-methode. De methode bestaat uit drie aanpakken. Met behulp van de aanpak voor individuele bemiddeling inventariseren wij uw mogelijkheden en affiniteiten. Hiermee kunnen wij zorgvuldig de best passende functie vaststellen. Vervolgens worden actief bedrijven benaderd waar deze functie voorkomt met als doel u aan een betaalde werkplek te helpen. Voor deze aanpak wonnen wij in 1999 de landelijke HRM prijs, de Human Talent Trophy.

Quick scan

De eerste fase noemen wij de quick scan. U wordt thuis bezocht door onze consultant. Het doel van dit gesprek is om een eerste inschatting te maken van de kans om tot een succesvolle uitkomst te komen. De consultant vraagt u naar affiniteiten, belangstellingsgebieden, ambities, vaardigheden, werkervaring, en eventuele andere relevante zaken. Ook wordt bekeken of er misschien belemmeringen zijn die eventueel in de weg kunnen zitten.

Belemmeringen

Bij sommige mensen is er sprake van belemmeringen waardoor een succesvolle terugkeer naar werk op dat moment nog niet mogelijk is. Dit kunnen fysieke of mentale problemen zijn, maar ook problemen op sociaal, relationeel of materieel vlak. Denk bijvoorbeeld aan schulden of verslaving. Deze problemen zullen eerst opgelost moeten worden voordat de stap naar werk gezet kan worden.

Onze consultants zijn getraind in het in kaart brengen van de problemen en kunnen ook inschatten hoe de problemen het beste kunnen worden opgelost. De consultant helpt u zelf verder op weg of bemiddelt zo nodig bij het inschakelen van gespecialiseerde derden, bijvoorbeeld een psycholoog, een arts of schuldhulpverlening.

Wij begeleiden u vervolgens verder naar een betaalde arbeidsplaats. Hiervoor is het intaketraject de volgende stap.

Intaketraject

Tijdens het intaketraject wordt samen met u een lijst opgesteld met functies, sectoren en bedrijven die bij uw situatie passen. Deze lijst wordt goed met u doorgenomen.

Aan het einde van het intaketraject wordt met u afgesproken naar welke functies en naar welke soorten bedrijven of organisaties er gezocht gaat worden. Omdat al rekening is gehouden met uw niveau,  affiniteiten en eventuele belemmeringen van, is (her)scholing meestal niet nodig om een positief resultaat te behalen voor alle partijen. Als scholing wel nodig of gewenst is, is een opleiding uiteraard mogelijk, maar dan wel mét baangarantie zodat u ook gelijk aan de slag kunt.

Bemiddelingstraject

Tijdens het bemiddelingstraject wordt er, samen met u, actief gezocht naar een betaalde werkplek. De consultant neemt het voortouw, maar uiteraard is ook een actieve houding van u nodig om tot een goede uitkomst te komen. Er worden bedrijven benaderd waar de gewenste functie voorkomt, ook bedrijven die op dat moment misschien geen uitstaande vacature hebben. De consultant kan met u meegaan naar  een kennismakingsgesprek met een mogelijke nieuwe werkgever als u dat wilt. De consultant helpt desgewenst ook met het uitwerken van de arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de mogelijkheid om u na aanvang van het dienstverband verder te begeleiden, zodat de kans op duurzaam succes wordt vergroot.

Persoonlijke aanpak

U wordt gedurende het traject door dezelfde consultant begeleid. De consultant is vraagbaak en adviseur voor alle zaken die met het vinden van werk te maken hebben. De consultant stelt na afronding van iedere fase een rapportage op, zodat u goed op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen in het traject en dit later ook nog eens na kunt lezen. Samen zorgen we voor een succesvol resultaat.