CARRIÈRE SWITCH

Soms loop je vast in je loopbaan of wil je gewoon wat anders. Iets dat meer bij je past en je meer bevrediging geeft. De grote vraag is vaak, maar wat dan precies? Wat past nou écht bij mij? waar ben ik nou écht voor gemotiveerd. Met een 'Carrière switch onderzoek' helpen we je deze vraag optimaal te beantwoorden. Hoe, dat lees je in het onderstaande overzicht:

1. Allereerst worden, op basis van je affiniteiten; rekening houdend met eventueel aanwezige fysieke beperkingen, en/of belemmeringen en rekening houdend met je het niveau: zo’n 5 – 15 functies geduid. Door je affiniteiten als uitgangspunt te nemen kan er daardoor van uitgegaan worden, dat je deze functies ook leuk vindt om uit te oefenen.

2. Vervolgens worden de geduide functies in volgorde van je persoonlijke voorkeur geplaatst, zodat de door jou meest gewenste functie bovenaan komt te staan.

3. Daarna vindt er een check plaats, ten aanzien van de vraag of er voldoende vraag is op de arbeidsmarkt naar die meest gewenste functie. Zo niet, dan komt die functie onderaan de lijst met mogelijke functies te staan en de tweede geduide functie komt dan bovenaan te staan. We noemen deze functie bovenaan de lijst, 'de zoekrichting’.

4. Ook worden er type bedrijven en organisaties geduid, waar de aldus bepaalde, meest gewenste functie aanwezig is. Op grond van de lijst met type bedrijven en organisaties wordt vervolgens vastgesteld, welke concrete bedrijven en organisaties er aanwezig zijn in de regio waarin je werkzaam wilt zijn.

5. Door deze werkwijze stellen we vast: voor welke functie je het meest voor gemotiveerd bent;  een functie die je ook aankunt, gezien eventueel aanwezige beperkingen en belemmeringen en gezien je niveau. Een functie bovendien, waarnaar voldoende vraag is op de arbeidsmarkt, in de regio waar jij werkzaam wilt zijn.
Het 'Carrière switch onderzoek' kan ook resulteren in een advies, om de vastgestelde, meest gewenste  functie en daaraan verbonden werkzaamheden, uit te gaan oefenen in de vorm van werken als zelfstandige.

6. Tot slot krijg je tips en advies over het daadwerkelijk verwerven van de door jou meest gewenste functie.

7. Mocht je onvoldoende in staat zijn, om op grond van bovenstaande aanpak, zélf je meest gewenste functie te bemachtigen, dan kan je de module ‘Arbeidsbemiddeling’ hieraan toevoegen.
Hierbij zal de consultant van Demo Advies, je actief gaan ondersteunen bij het verkrijgen van de gewenste functie. Dit zowel in het benaderen van bedrijven en organisaties, alsmede bij het uiteindelijk tot stand komen van een arbeidscontract. Daartoe moet extra opdracht worden gegeven.
Aangezien er uiteindelijk altijd een afhankelijkheid bestaat van een derde, zijnde een werkgever, die een arbeidscontract met je wil aangaan, kan er geen garantie worden gegeven op het verkrijgen van een dienstverband. Wel kunnen optimale voorwaarden worden geschapen, waarmee de kans op een succesvolle plaatsing op de arbeidsmarkt op een gewenste functie aanzienlijk worden vergroot.