Drie aanpakken

Eind jaren tachtig ontwikkelde Wim Plantinga, oprichter en directeur van Demo Advies, de Werkplan-methode. De methode bestaat uit drie aanpakken: de bedrijfseconomische aanpak, voor totstandkoming van nieuwe bedrijfsactiviteiten; de arbeidsmarktaanpak, voor de reductie van werkloosheid tot 25% binnen een jaar; en de aanpak voor individuele bemiddeling, voor bemiddeling van mensen met persoonlijke problemen.

Bedrijfseconomische aanpak

Bij de bedrijfseconomische aanpak wordt, aan de hand van de door ons ontwikkelde vragenlijst, een systematische inventarisatie gemaakt van ideeën voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Tevens wordt daarbij bekeken of er een concrete ondersteuning is van de ideeën, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven, zodat de ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Deze aanpak is onder andere bij een project in Drachten succesvol door ons toegepast.

Arbeidsmarktaanpak

Bij de arbeidsmarktaanpak wordt er een bestand opgebouwd van werkzoekenden. Het gaat hierbij met name om mensen die niet al te veel persoonlijke problemen hebben en die daardoor zonder al te veel extra inspanningen aan het werk geholpen kunnen worden.

Daarnaast wordt er een systematische inventarisatie gemaakt van behoeften aan nieuwe medewerkers, tussen nu en een half jaar. De inventarisatie wordt uitgevoerd bij bedrijven, non-profitorganisaties en overheid in de eigen stad of regio. Werkgevers wordt daarbij gevraagd of ze bereid zijn om voor de op te vullen arbeidsplaatsen ook werklozen en arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Ook deze aanpak werd onder andere in Drachten succesvol toegepast.

Aanpak voor individuele bemiddeling

De aanpak voor individuele bemiddeling is gericht op de arbeidsbemiddeling van mensen waar de nodige persoonlijke problemen spelen en die dus niet bemiddeld kunnen worden door middel van de bovengenoemde arbeidsmarktaanpak. Dit kunnen fysieke of mentale problemen zijn, maar ook problemen op sociaal, relationeel of materieel vlak. Denk bijvoorbeeld aan schulden of verslaving. Om deze mensen toch te kunnen bemiddelen is individueel maatwerk nodig.

De mentale of psychische problemen vormen meestal de grootste belemmering om weer aan het werk te komen. Soms zijn de genoemde problemen dermate zwaar dat er gesproken moet worden van een blokkade richting de arbeidsmarkt, waardoor er eerst een omweg genomen moet worden om de persoon in kwestie vervolgens te kunnen bemiddelen. Die omweg bestaat meestal uit het inschakelen van een psycholoog die de oorzaak van de problematiek helpt op te lossen. Ook andere problemen, zoals bijvoorbeeld hoge schulden, kunnen een blokkade zijn die eerst moet worden opgelost.

Voor de meeste mensen die aangewezen zijn op de aanpak voor individuele bemiddeling geldt dat er wel rekening gehouden moet worden met hun beperkingen of belemmeringen, maar dat dit geen blokkade vormt.

Naast het vaststellen van beperkingen en belemmeringen wordt gekeken naar de affiniteiten van mensen, hun niveau en hun persoonlijke voorkeuren. Ook wordt gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt. Daarna volgt de bemiddeling naar een betaalde arbeidsplaats.