Skip to content

Jubelstemming bij ministerie over resultaten banenafspraak onterecht?

Jubelstemming bij ministerie over resultaten banenafspraak onterecht?

dinsdag 19 juli 2016

Eind vorige week maakte het Ministerie van Sociale Zaken bekend dat de gemaakte afspraken in het kader van de Wet banenafspraak nu al behaald zijn, berichtte Trouw. Eind 2016 moesten er 20.000 garantiebanen zijn vervuld door arbeidsbeperkten. Sinds begin 2013 zijn er volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma al 21.000 banen vervuld. Het ministerie is erg tevreden met deze resultaten. Maar is de jubelstemming wel terecht?

Detachering

Van deze 21.000 banen worden er 12.000 bezet door mensen die al werk hadden, bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorziening, en die nu op detacheringsbasis worden uitgeleend. Deze mensen zijn dus niet in vaste dienst bij de werkgever. Slechts 9000 banen worden vervuld door arbeidsgehandicapten die nog niet aan het werk waren.

Werk te verzetten

De overheid zelf draagt niet bij aan het behaalde resultaat. In plaats van méér zijn er bij hen juist bijna 1000 mínder arbeidsgehandicapten in vaste dienst dan begin 2013. Van de 125.000 werkplekken die in 2025 moeten zijn gerealiseerd heeft de overheid toegezegd daarvan 25.000 voor haar rekening te nemen. Er is dus voor de overheid nog behoorlijk wat werk te verzetten.

Minder rooskleurig

Vandaag bericht Trouw dat zowel de directeur van Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, en het Centraal Bureau voor de Statistiek een veel minder rooskleurig beeld hebben van het aantal gerealiseerde banen voor arbeidsbeperkten dan het ministerie. Het daadwerkelijke aantal mensen met een beperking dat nieuw is op de arbeidsmarkt is volgens hen slechts 1.500. In de overige gevallen gaat het om mensen die al werk hadden en die via een detacheringsconstructie elders zijn gaan werken of wiens banen bij sociale werkbedrijven verloren zijn gegaan. Daarnaast is een volledige baan volgens de definitie van het ministerie voor deze doelgroep 25,5 uur per week. In de praktijk wordt er echter vaak meer uren gewerkt. De 21.000 banen worden in werkelijkheid vervuld door slechts 14.000 mensen.

Geen geschikte kandidaten

Volgens Wim Plantinga, directeur van Demo Advies, zit er een belangrijk knelpunt in de huidige aanpak van de wet. Er bestaat geen goed bestand van mensen die behoren tot de doelgroep. Het huidige bestand biedt geen duidelijk inzicht in de beperking en de persoonlijke situatie van de arbeidsgehandicapte. Hierdoor weten uitkeringsinstanties niet welke persoon in welke functie zou kunnen worden geplaatst. In bepaalde delen van het land leveren werkgevers zelfs geen vacatures meer aan, omdat ze geen geschikte kandidaten aangeleverd kregen.

Duidelijk beeld

Om ervoor te zorgen dat de arbeidsgehandicapte een bepaalde functie ook daadwerkelijk kan uitoefenen moet er een duidelijk beeld zijn van de beperkingen en belemmeringen, het opleidingsniveau, werkervaring, en belangrijker nog de affiniteiten. Voor duurzame plaatsing van mensen is het van essentieel belang dat ze werk doen dat aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten én waarvoor zo echt gemotiveerd zijn.

In een interview in het blad ‘Noordnieuws’ van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord geeft Wim Plantinga weer hoe, ondanks het ontbreken van de bovengenoemde gegevens van arbeidsbeperkten, werkgevers en arbeidsgehandicapten elkaar toch succesvol kunnen vinden.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.

Demo-Advies
Scroll To Top