Re-integratie

Bij re-integratie is het doel om geheel of gedeeltelijk zieke of arbeidsongeschikte werknemers terug te laten keren in het arbeidsproces. Dit geldt ook voor mensen met een handicap en voor werklozen.

Voor: bedrijfsleven, werknemers, uitkeringsgerechtigden, gemeenten, UWV

Outplacement

Outplacement is het laten terugkeren in het arbeidsproces van werknemers die, vaak in overleg met hun werkgever, worden ondersteund bij het vinden van een nieuwe werkplek. De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn, bijvoorbeeld boventalligheid of onvrijwillig ontslag.

Voor: bedrijfsleven, werknemers, uitkeringsgerechtigden

Werving & selectie

Bij werving en selectie helpen wij u bij het vinden en selecteren van de juiste kandidaten voor uw vacatures. Dit doen wij door middel van onze eigen unieke aanpak.

Voor: bedrijfsleven

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie en casemanagement is het systematisch signaleren en voorkomen van ziekteverzuim om de direct en indirect aan verzuim gerelateerde kosten voor werkgevers terug te dringen.

Voor: bedrijfsleven