Studie- & beroepskeuze

Veel jongeren weten niet goed welke studie ze moeten kiezen na de middelbare school. Dit heeft meestal te maken met onduidelijkheid over welke beroepen echt bij hen passen. "Wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en welke opleiding past daar het beste bij?" Het zijn vragen waar jongeren en hun ouders mee worstelen. Ook bij al werkzame mensen kan deze vraag opnieuw opkomen.

Affiniteiten

Bij het studie- en beroepsonderzoek gaan wij in de eerste plaats uit van de affiniteiten van de studiekiezer. Dat wil zeggen: we gaan uit van wat je écht leuk vindt om te doen. Veel studie- en beroepskeuzetesten gaan uit van competenties. Het gaat dan echter alleen om je vaardigheden. Competenties zeggen niets over dingen die je ook echt leuk vindt om te doen en waar je echt voor gemotiveerd bent. Door uit te gaan van de affiniteiten, en dit te combineren met interesses en mogelijkheden, komen we tot een advies dat aansluit op wat bij jou als persoon past.

Wij onderzoeken samen met jou wat je leuk vindt om te doen. Daarbij kijken we ook goed naar wat je aankunt gezien je niveau en achtergrond. Soms zijn er ook persoonlijke beperkingen of belemmeringen, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen. Daar houden we rekening mee, zodat je een passende en realistische uitslag kunt verwachten.

Stappenplan

  1. Intake
    Het onderzoek begint met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek kijken we naar je affiniteiten, interesses, ambities, algemeen niveau, en eventuele opleiding en werkervaring. Ook kijken we of er misschien beperkingen of belemmeringen aanwezig zijn die een rol spelen bij het uitoefenen van een bepaald beroep. Wij stellen je een hele reeks vragen waarmee we duidelijk krijgen wat er bij je past. We vragen bijvoorbeeld wat je ooit nog wel eens zou willen doen maar tot nu toe niet gedaan hebt, en wat je graag in de weekenden en in je vrije tijd doet.
  2. Beroepenlijst
    Vervolgens stellen we een beroepenlijst op. Dit is een lijst met mogelijke beroepen die we hebben samengesteld op basis van het eerste gesprek. Deze lijst bespreken we met je tijdens het tweede gesprek. Je kunt dan aangeven wat je van de lijst vindt, eventueel wijzigingen aanbrengen, en de beroepen in volgorde van je persoonlijke voorkeur zetten. Tijdens dit gesprek kijken we ook naar de reële vraag op de arbeidsmarkt, zodat je straks ook echt wat aan je opleiding hebt.
  3. Eindadvies
    Op basis van alle verzamelde informatie stellen we een definitieve lijst met mogelijke beroepen op, met bovenaan het beroep dat het beste bij jou past. Daarbij zijn we dus uitgegaan van je affiniteiten en hebben we rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie én de vraag op de arbeidsmarkt. Zo zijn we samen tot een beroep gekomen dat het beste bij je past en waarmee je op de arbeidsmarkt ook een goede kans maakt. Hierna kunnen we ook kijken welke opleiding je zou moeten volgen om dat beroep te kunnen gaan uitoefenen.

Verdere begeleiding

Mocht het nodig zijn dan begeleiden we je ook tijdens de studie of helpen we je bij het vinden van een baan. Ook kunnen we hulp bieden als er eerst andere zaken moeten worden opgelost, zoals problemen met huisvesting of schulden.