Dienstenaanbod Demo Advies voor UWV

Ten behoeve van het Inkoopkader Re-integratie ZW/AG 2016-2020

Algemeen

Demo Advies voert haar Re-integratie dienstverlening uit op basis van de prijswinnende Werkplanmethode. Deze volledig wetenschappelijk onderbouwde methode onderscheidt zich door als uitgangspunt de affiniteiten van mensen in kaart te brengen. Door dit uitgangspunt zorgen we ervoor dat iemand intrinsiek,  ook gemotiveerd is voor het werk dat hij of zij dan gaat doen. Daarmee vergroten we ook aanzienlijk de kans dat iemand duurzaam aan het werk blijft. Verder inventariseren we fysieke beperkingen en belemmeringen. Stellen eventuele blokkades vast. Los deze op of reduceren ze zodat iemand toch kan werken. Op basis hiervan zoeken we aansluitende openstaande arbeidsplaatsen en bemiddelen we naar werk. Zie http://demo-advies.nl/onze aanpak

Werkfit maken en Modulaire diensten

In de uitgebreide intake wordt zeer nauwkeurig in kaart gebracht welke eventuele fysieke beperkingen en mentale, sociale, relationele, materiële en overige belemmeringen een cliënt heeft. Vervolgens of deze eventueel aanwezige beperkingen en belemmeringen ook een blokkade vormen op weg naar werk. Met een eigen netwerk aan erkende hulpverleners zorgen we er voor dat, als er sprake is van een blokkade, deze eerst wordt opgelost. Denk hierbij aan fysieke problemen, (het lichaam zo gezond, pijnloos en bewegingsvrij mogelijk maken), psychische problemen (verwerking van oorzaken van psychische problemen), relationele problemen, sociale problemen met bijvoorbeeld kinderen of ouders, financiële- of huisvestingsproblemen en overige problemen (zoals bijvoorbeeld verslaving). Hiervoor zetten we modulaire diensten in om dit mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen wij de cliënt met het oplossen van praktische problemen die inzet naar werk belemmeren, zoals zorgdragen voor kinderopvang of vervanging van zorgtaken, en mentaal voorbereiden op werk. Tenslotte duiden we op grond van de affiniteiten, rekening houdend met beperkingen en belemmeringen, het niveau van de cliënt, zijn of haar persoonlijke voorkeuren en de reële vraag op de arbeidsmarkt functies die succesvol uitgeoefend kunnen worden.

Naar werk

Op grond van de resultaten van de functieduiding wordt door de consultants van Demo Advies i.s.m. de cliënt contact gezocht met bedrijven en instellingen waar de geduide functies aanwezig zijn. dit om te kijken of daar ruimte voor de cliënt is. Daarnaast gebruikt hij / zij ook het door Demo Advies, in meer dan 35 jaar, landelijk opgebouwde netwerk. Ook gaat de cliënt zelf zoeken via de reguliere paden (vacature sites, advertenties en netwerk). Demo Advies ondersteunt de cliënt met het maken van een CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, aanmaken van vacature allerts en begeleidt de cliënt ook tijdens een sollicitatie gesprek. Naar de toekomstige werkgever toe informeert de consultant van Demo Advies de werkgever over alle voorzieningen en subsidies waar de werkgever gebruik van kan maken wanneer hij de cliënt in dienst neemt.

Jobcoaching

Demo Advies begeleidt cliënten en werkgevers, ook in de periode na aanvang van het werk, om de nieuwe samenwerking tussen tot een succes te maken. Daartoe wordt bij aanvang een begeleidingsprotocol opgesteld, waarin mogelijke problemen worden benoemd, de aanpak ervan beschreven en de betrokkenen geïnventariseerd. Aan de had hiervan en in contact met alle betrokken wordt de Jobcoaching gestart totdat er een stabiele en duurzame werksituatie is gecreëerd.

Nadere info over onze aanpak

Zie hiervoor onze Informatiemap en http://demo-advies.nl/onze aanpak