Re-integratie

 • SNELLE EN GOEDE TERUGKEER NAAR WERK
 • Van zieke medewerkers
 • Van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Van medewerkers met functioneringsproblemen
 • Van medewerkers die met ontslag bedreigd worden
 • Van mensen die werkloos zijn
 • Van mensen met een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering

Inhoudelijk resultaat

 • Mensen die weer goed in het eigen bedrijf functioneren                                              (Interne re-integratie / re-integratie 1e spoor)
 • Mensen die een baan bij een nieuwe werkgever vervullen                                          (Externe re-integratie / re-integratie 2e spoor)
 • Mensen die werken als zelfstandige  en een eigen bedrijf hebben opgericht      (Idem)
 • Mensen die met een Vaststellingsovereenkomst of ontslag regeling afscheid nemen van de werkgever

Financiële resultaten

 • Meestal verbetering van de inkomens positie van werknemers en uitkeringsgerechtigden
 • Aanzienlijke besparing van kosten voor de werkgever
 • Voorkoming van tenminste de derde jaars loondoorbetalingsverplichting
 • Gehelele of grotendeelse beëindiging loondoorbetalingsverplichting na terugkeer in werk, gemiddeld 6 maanden
 • Financiële ruimte voor voor het aantrekken van nieuwe, vervangende medewerkers
 • Aanzienlijke besparing op indirecte kosten

Aanpak

Dit doen we zodanig, dat er échte inhoudelijke oplossingen worden bereikt en niet slechts procedurele. Zie onze aanpak

Door oplossingen waarbij alle betrokken partijen: medewerkers, werkgevers, mensen die werkloos zijn of een uitkering hebben en de samenleving als geheel profijt hebben. We streven altijd naar een win-win-win situatie.