Werkgevers beboet voor het registreren van medische informatie

dinsdag 21 juni 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs de regels gepubliceerd omtrent de privacy van zieke werknemers, bericht Trouw op 16 juni jl. Zij maken daarbij de kanttekening dat er “bijzondere aandacht” moet komen voor de verwerking van gevoelige ziektegegevens.

Basisgegevens

De werkgever mag volgens de regels van de AP alleen beschikken over basisgegevens zoals het verpleegadres, de vermoedelijke duur van het verzuim, en of er sprake is geweest van een ongeval. Maar vaak wordt er ook medische informatie gedeeld met de werkgever. Er wordt doorgaans van uitgegaan dat de werknemer deze informatie al zelf heeft doorgegeven aan zijn werkgever.

Dwang

Petra van de Goorbergh, directeur van de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebureaus Oval, zegt dat de gegevens in 95% van de gevallen worden doorgegeven omdat er vaak een goede verstandhouding is tussen werkgever en werknemer. De werkgever mag deze gegevens ook wel weten, maar niet registreren. Dit om te voorkomen dat dwang een rol gaat spelen in de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het is namelijk niet de bedoeling dat de werkgever zich gaat bemoeien met het herstel. Ook minister Asscher van sociale zaken is het ermee eens dat de werkgever niet zelf invloed mag uitoefenen op het verzuimproces. De werknemer wordt door deze regel beschermd, maar de communicatie en snelle voortgang in het herstelproces kunnen hierdoor worden belemmerd.

Casemanager

Om tot een snelle terugkeer naar de werkvloer te komen is er communicatie nodig, bepleit ook Oval. Zonder goede communicatie kunnen re-integratiebureaus, maar ook arbodiensten en bedrijfsartsen hun werk niet goed uitvoeren. Wim Plantinga van Demo Advies voegt hieraan toe dat de werkgever verplicht is een casemanager aan te wijzen om het ziekteproces te begeleiden. Dit mag ook een andere werknemer zijn die zijn collega begeleidt en het eerste aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Hier wringt volgens Plantinga de schoen, omdat de begeleider in wezen de vertegenwoordiger is van de werkgever en diens belangen. Plantinga pleit voor een onafhankelijke casemanager die het dossier bijhoudt.

Boetes

De AP mag sinds dit jaar boetes uitdelen als er toch medische gegevens geregistreerd worden. Bij bedrijfsartsen, arbodiensten en werkgevers zit de schrik er goed in. De werkgever wordt immers bestraft voor het registreren van informatie die wordt gebruikt om de werknemer te helpen vlot beter te worden. Ook Van den Goorbergh vindt de huidige wetgeving niet meer van deze tijd en pleit voor een herziening hiervan.