Skip to content

Werving van personeel in tijd van herstel steeds moeilijker

Werving van personeel in tijd van herstel steeds moeilijker

vrijdag 2 december 2016

Nu de economie steeds meer aantrekt, blijkt het vinden van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers steeds meer een probleem. De vraag is, wat is daar aan te doen als je behoefte hebt aan nieuw personeel?

Crisisjaren

Zelfs tijdens de recente crisisjaren was er al schaarste aan mensen in bijvoorbeeld de metaalsector. Nu de opgaande lijn weer gevonden is zet zich dit versterkt door. Echter niet alleen in de metaalsector en metalektro is dit nu het geval, maar ook in de kleinmetaal; bij de installatietechnische bedrijven; in transport en logistiek; in de horeca; etc.

Pensioen

Naast de opleving van de economie spelen nog andere factoren een rol bij de schaarste aan goed gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Ook de vergrijzing doet zich in diverse sectoren stevig voelen. Een voorbeeld daarvan is de transportsector. Veel vrachtwagen- en buschauffeurs lopen tegen hun pensioen aan en er zijn te weinig jongeren die hun plaats kunnen of willen innemen.

Duurzaam

Ook autonome ontwikkelingen in diverse branches laten de vraag naar nieuwe medewerkers sterk toenemen. Zo geldt voor de technische installatiebranche dat er de komende decennia veel nieuwe medewerkers nodig zijn om de overschakeling naar duurzame energie te ontwikkelen en uit te voeren. In de horecasector merkt men dat er sprake is van een sterke groei van het toerisme naar Nederland en sterk verhoogde uitgaven van binnenlandse consumenten. Beide ontwikkelingen leiden tot meer vraag naar nieuwe medewerkers in deze sector.

Mismatch

Tot slot is er ook sprake van een “mismatch” tussen de opleidingsrichting van werkzoekenden en de vraag op de arbeidsmarkt. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het gebrek aan technisch opgeleiden terwijl er een overvloed bestaat aan mensen in alfa- en gammaberoepen zoals bijvoorbeeld juristen en communicatiedeskundigen.

Duizendpoten

De combinatie van bovengenoemde factoren leidt tot een schaarste aan aanbod van nieuwe gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Wat kan daaraan worden gedaan?

Bij de werving van nieuwe medewerkers bestaat de neiging om duizendpoten te zoeken. In een schaarse markt zijn die uiteraard moeilijk te vinden. Bij vervanging van medewerkers wil je vaak als werkgever ook iemand die net zo volleerd en ervaren is als degene die vertrekt. Ook dat bemoeilijkt de instroom. Wat zou u als werkgever dan wél moeten doen?

Voorkeur

Ten eerste is het verstandig u af te vragen wat een absolute basisvereiste is voor de functie. Mogelijk zijn dat twee of in enkele gevallen drie aspecten, maar de rest van de eisen zit meer in de categorie “voorkeur / pre”. Beperk u tot de basisvereisten.

Werkloos

Ten tweede reageren goed gemotiveerde mensen die bijvoorbeeld werkloos of arbeidsgehandicapt vaak al niet eens meer bij het zien van de veeleisende advertenties of oproepen voor nieuwe medewerkers, omdat ze inmiddels het gevoel hebben voor dergelijke vacatures niet in aanmerking te komen. Door de vacatures ook nadrukkelijk open te stellen voor mensen die werkloos of arbeidsgehandicapt zijn vergroot u het aantal potentiële werknemers.

Naast bovenstaande zijn er nog meer maatregelen te nemen om de instroom van nieuwe medewerkers te verhogen en te versnellen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.

Demo-Advies
Scroll To Top