Workshop over reductie kosten sociale zekerheid groot succes

dinsdag 8 november 2016

Onlangs heeft Demo Advies in samenwerking met Valegis Advocaten in Den Haag een workshop gegeven voor bedrijven over het reduceren van de kosten voor sociale zekerheid. De workshop was een groot succes. Met de speciaal hiervoor ontworpen bedrijfsscan en bijbehorende rekentool van Demo Advies werd binnen enkele minuten duidelijk hoe hoog de actuele, directe kosten voor sociale zekerheid als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij de aanwezige bedrijven zijn.

Totale kosten

Naast de directe kosten was er ook aandacht voor de indirecte kosten, zoals de kosten van vervanging van ziek of arbeidsongeschikt personeel, productieverlies, etc. Duidelijk werd dat de totale kosten voor zieke en arbeidsongeschikte medewerkers gemiddeld € 500.000 tot € 1.000.000 per 100 medewerkers per jaar bedragen. Dit is nog exclusief de kosten voor medewerkers die niet goed functioneren of waarmee arbeidsconflicten bestaan.

Re-integratie

Wanneer u namens uw bedrijf het inventarisatieformulier invult, kan er op basis van de uitkomst van de bijbehorende rekentool een vervolgaanpak worden geformuleerd. Bij deze vervolgaanpak worden eerst de betreffende personeelsdossiers gelicht en per medewerker bekeken. Op basis hiervan wordt bepaald of re-integratie op de eigen werkplek of elders binnen het eigen bedrijf mogelijk is, dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Als dit niet mogelijk is wordt externe re-integratie ingezet, dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd.

Nieuw personeel

Het inventarisatieformulier brengt ook het eventueel aantal boventalligen in beeld. Deze kunnen door middel van bijvoorbeeld outplacement elders aan het werk worden geholpen. Tot slot wordt de behoefte aan vervangend of nieuw personeel geïnventariseerd. Als er behoefte bestaat aan nieuw personeel kunnen wij aangeven hoe die medewerkers het beste kunnen worden geworven, ook als het gaat om moeilijk vervulbare vacatures.

Inventarisatie

Om de kosten en van ziekte en arbeidsongeschiktheid en de eventuele behoefte aan nieuw personeel snel in beeld te krijgen, kunt u de bedrijfsscan invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op om te bekijken op welke punten u kunt besparen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.