Workshop 6 oktober 2016: Hoe bespaart uw bedrijf op sociale zekerheid?

VALEGIS_FC
logo

Workshop 6 oktober 2016: Hoe bespaart uw bedrijf op sociale zekerheid?

De kosten voor de sociale zekerheid komen steeds meer op het bordje van de werkgever te liggen. Is een werknemer ziek of raakt hij arbeidsongeschikt, dan is de werkgever verplicht om twee jaar of soms zelfs drie jaar loon door te betalen. Ook is hij verplicht om bij ontslag na een dienstverband van tenminste twee jaar een transitievergoeding te betalen.

Naast loondoorbetaling kan de werkgever te maken krijgen met productieverlies bij verminderd inzetbare werknemers, kosten van vervanging bij ziekte, werving- en selectiekosten, inwerkkosten, hoge inleenkosten van uitzendkrachten enzovoorts. Op basis van de Participatiewet moeten werkgevers mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking aan het werk helpen. Hoewel het quotum arbeidsbeperkten en de daarbij behorende boete (nu) nog niet geldt, is het raadzaam hier nu alvast rekening mee te gaan houden om boetes te voorkomen wanneer het quotum wel gaat gelden.

De vraag is: hoe beperk ik of voorkom ik als werkgever deze aanzienlijke kosten?

Tijdens deze workshop, die in samenwerking met Valegis Advocaten wordt georganiseerd, zal Demo Advies u uitleggen wat de wet- en regelgeving voor uw bedrijf voor gevolgen kan hebben. Er zullen eveneens instrumenten aan u uitgereikt worden om de kosten op eenvoudige wijze in kaart te brengen en besparingen te realiseren. Door de speciaal hiervoor ontwikkelde bedrijfsscan krijgt u een overzicht van de omvang van ziekte, arbeidsongeschiktheid en boventalligheid binnen uw bedrijf. Tevens ziet u dan wat de reële behoefte is aan vervangend personeel en nieuw aan te nemen medewerkers. Op deze wijze krijgt u goed inzicht in uw personele bezetting en hoe u deze met behulp van bijvoorbeeld casemanagement en verzuimpreventie kunt optimaliseren. Zo kunt u structureel veel kosten besparen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop. Aan het volgen van de workshop zijn geen kosten verbonden. Als u zich heeft aangemeld en u zich (niet tijdig) afmeldt, en in geval van ‘no show’, brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening.

De workshop is interessant voor HR managers, HR medewerkers, directie en leidinggevenden van grotere ondernemingen. U mag ook een introducé van een ander bedrijf meenemen. Wilt u in dat geval tevoren aangeven of u iemand meeneemt en zo ja, wie?

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop is niet meer mogelijk.

Programma:

donderdag 6 oktober 2016

15.00 tot 15.30 Ontvangst
15.30 tot 17.30 Workshop door Demo Advies
17.30 tot 18.30 Borrel

Locatie: omgeving Den Haag (specifieke locatie volgt)

Aanmelden kan via het formulier op deze pagina,  via events@valegis.comof via workshop@demo-advies.nl