Bedrijfsscan zieke, arbeidsongeschikte en boventallige werknemers

Door het invullen van onderstaand inventarisatieformulier krijgt u eenvoudig inzicht in de omvang van ziekte, arbeidsongeschiktheid en boventalligheid binnen uw bedrijf, en de behoefte aan vervangend personeel en nieuw aan te nemen medewerkers. Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. Wij rekenen vervolgens uit hoeveel kosten uw organisatie op dit moment maakt en hoeveel er bespaard kan worden.

Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie kunnen we per medewerker bekijken wat er aan re-integratie, outplacement of wervingsactiviteiten moet gebeuren. Zo krijgt u goed inzicht in uw personele bezetting en hoe u deze kunt optimaliseren, waardoor u structureel veel kosten bespaart.

Formulier

Zieke en arbeidsongeschikte werknemers

Werkende werknemers

Boventalligheid, functioneringsproblemen en nieuwe medewerkers

Uw gegevens

Eventuele vragen of opmerkingen

AVG