Onze aanpak

Aanpak re-integratie en outplacement

Eind jaren tachtig ontwikkelde Wim Plantinga, oprichter en directeur van Demo Advies, de Werkplan-methode. De methode bestaat uit drie aanpakken. Met behulp van de aanpak voor individuele bemiddeling inventariseren wij de mogelijkheden en affiniteiten van de cliënt. Hiermee kunnen wij zorgvuldig de best passende functie vaststellen. Vervolgens worden actief bedrijven benaderd waar deze functie voorkomt met als doel de cliënt aan een betaalde werkplek te helpen. Voor deze aanpak wonnen wij in 1999 de landelijke HRM prijs, de Human Talent Trophy.

Quick scan

De eerste fase noemen wij de quick scan. De cliënt wordt thuis bezocht door onze consultant. Het doel van dit gesprek is om een eerste inschatting te maken van de kans om tot een succesvolle uitkomst te komen. De consultant vraagt de cliënt naar affiniteiten, belangstellingsgebieden, ambities, vaardigheden, werkervaring, en eventuele andere relevante zaken. Ook wordt bekeken of er misschien belemmeringen zijn die eventueel in de weg kunnen zitten.

Belemmeringen

Bij sommige cliënten is er sprake van belemmeringen waardoor een succesvolle terugkeer naar werk op dat moment nog niet mogelijk is. Dit kunnen fysieke of mentale problemen zijn, maar ook problemen op sociaal, relationeel of materieel vlak. Denk bijvoorbeeld aan schulden of verslaving. Deze problemen zullen eerst opgelost moeten worden voordat de stap naar werk gezet kan worden.

Onze consultants zijn getraind in het in kaart brengen van de problemen en kunnen ook inschatten hoe de problemen het beste kunnen worden opgelost. De consultant helpt de cliënt zelf verder op weg of bemiddelt zo nodig bij het inschakelen van gespecialiseerde derden, bijvoorbeeld een psycholoog, een arts of schuldhulpverlening.

Wij begeleiden de cliënt vervolgens verder naar een betaalde arbeidsplaats. Hiervoor is het intaketraject de volgende stap.

Intaketraject

Tijdens het intaketraject wordt samen met de cliënt een lijst opgesteld met functies, sectoren en bedrijven die bij de situatie van de cliënt passen. Deze lijst wordt goed met de cliënt doorgenomen.

Aan het einde van het intaketraject wordt met de cliënt afgesproken naar welke functies en naar welke soorten bedrijven of organisaties er gezocht gaat worden. Omdat al rekening is gehouden met het niveau, de affiniteiten en eventuele belemmeringen van de cliënt, is (her)scholing meestal niet nodig om een positief resultaat te behalen voor alle partijen. Als scholing wel nodig of gewenst is, is een opleiding uiteraard mogelijk, maar dan wel mét baangarantie zodat de werknemer ook gelijk aan de slag kan.

Bemiddelingstraject

Tijdens het bemiddelingstraject wordt er, samen met de cliënt, actief gezocht naar een betaalde werkplek. De consultant neemt het voortouw, maar uiteraard is ook een actieve houding van de cliënt nodig om tot een goede uitkomst te komen. Er worden bedrijven benaderd waar de gewenste functie voorkomt, ook bedrijven die op dat moment misschien geen uitstaande vacature hebben. De consultant gaat in principe mee naar  een kennismakingsgesprek met een mogelijke nieuwe werkgever. De consultant helpt desgewenst ook met het uitwerken van de arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de mogelijkheid om de cliënt na aanvang van het dienstverband verder te begeleiden, zodat de kans op duurzaam succes wordt vergroot.

Voorlichtingsgesprek

Soms is onduidelijk of de cliënt wil meewerken aan zijn of haar interne of externe (1e spoor / 2e spoor) re-integratie of outplacement. Dit is vooral van belang bij cliënten die nog een dienstverband hebben. In dat geval kan de re-integratie of outplacement aanpak vooraf worden gegaan door een zogenaamd Voorlichtingsgesprek. Hieraan nemen deel: de client, de werkgever en Demo Advies. Doel van dit gesprek is om een basis motivatie te bewerkstelligen voor medewerking van de cliënt aan de re-integratie of outplacement aanpak.

Persoonlijke aanpak

De cliënt wordt gedurende het traject door dezelfde consultant begeleid. De consultant is vraagbaak en adviseur voor alle zaken die met het vinden van werk te maken hebben. De consultant stelt na afronding van iedere fase een rapportage op, zodat zowel de cliënt als de opdrachtgever goed op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen in het traject. Naast de schriftelijke rapportages wordt de opdrachtgever geregeld op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de voortgang door middel van e-mail of telefonisch contact. Zo zorgen we samen voor een succesvol resultaat.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.