Aanpak Re-integratie & Outplacement

Aanpak re-integratie (2e spoor / externe re-integratie) & Outplacement

Eind jaren tachtig ontwikkelde Wim Plantinga, oprichter en directeur van Demo Advies, de Werkplan-methode. Kort samengevat ziet de aanpak er bij 2e spoor re-integratie ofwel externe re-integratie en ook bij Outplacement als volgt uit:

 • Op grond van de affiniteiten van cliënten, rekening houdend met eventuele fysieke beperkingen, mogelijke belemmeringen en het niveau duiden we functies. Denk bij belemmeringen aan psychische, sociale, relationele, materiële en overige belemmeringen
 • We duiden zo'n 5 tot 15 functies en zetten deze in volgorde van persoonlijke voorkeur
 • Daarna kijken we naar de reële vraag op de arbeidsmarkt
 • Vervolgens leggen de consultants in samenwerking met de cliënt contact met bedrijven en instellingen
 • Doorgaans bezoeken we gezamenlijk met de cliënt de mogelijk nieuwe werkgever om tot een arbeidscontract te komen
 • Er is altijd sprake van nazorg nadat iemand weer aan het werk is gegaan
 • Soms is dit intensieve nazorg in de vorm van Jobcoaching
 • Soms is er extra hulp nodig om de beperkingen en / of belemmeringen op te lossen of zodanig te verminderen dat werken weer mogelijk wordt. Denk daarbij aan aanvullende medische zorg, hulp van de juiste psychologen, schuldsanering enz.
 • Soms ook zijn er motivatieproblemen die opgelost moeten worden
 • Voor cliënten van UWV wordt verwezen naar de toelichting over Werk Fit,  Naar Werk trajecten en Modulaire diensten

Aanpak re-integratie intern & Coaching on the job

Interne re-integratie (1e spoor)  & Coaching on the job, bij de huidige werkgever

Is er sprake van ziekte of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids-verklaring door UWV, dan wel is er sprake van een functioneringsprobleem of dreigende uitval, dan is het altijd goed om eerst te kijken of een medewerker terug kan naar de huidige werkgever. In het geval dat een medewerker in de ziektewet zit is dit, in eerste instantie, op grond van de wet Poortwachter, zelfs verplicht.

Dit doen we door:

 • Inventarisatie van de uitgangssituatie op de werkplek
 • Inventarisatie van eventueel aanwezige fysieke beperkingen en andere belemmeringen,  zoals psychische, sociale, relationele, materiële en overige belemmeringen.
 • Zonodig  door inzet van extra hulp om de beperkingen en / of belemmeringen op te lossen of zodanig te verminderen dat werken weer mogelijk wordt. Denk daarbij aan aanvullende medische zorg, hulp van de juiste psychologen, schuldsanering enz.
 • Beoordeling van de mogelijkheden tot volledige of gedeeltelijke terugkeer naar de eigen werkplek en functie
 • Dan wel van een aangepaste eigen functie
 • Dan wel een andere functie bij de huidige werkgever
 • Dan wel een andere functie bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor of outplacement)
 • Standaard nazorg
 • Intensieve nazorg in de vorm van Job coaching, met name indien er functionerings- en/of samenwerkingsproblemen zijn.

Kenmerken van de Werkplan methode

 • Ontwikkeld in opdracht van het ministerie van WVC en SZW
 • Integraal wetenschappelijk onderbouwd
 • In meer dan dertig jaar in de praktijk doorontwikkeld
 • Bekroond met de landelijke personeelswerk / HRM prijs, de Human Talent Trophy
 • Gevraagd ook in het buitenland

Fasen in het Re-integratie traject

I. Quick scan

 • In deze eerste fase worden de affiniteiten, eventuele beperkingen en bemmeringen, het niveau en de motivatiegraad vastgesteld.
 • Dit ter beoordeling van de mogelijkheden tot terugkeer in werk bij de huidige werkgever of dat er voldoende aanknopingspunten zijn op de arbeidsmarkt voor werk bij een nieuwe werkgever
 • Vervolgens wordt beoordeeld of er sprake is van blokkades die eerst opgelost of gereduceerd moeten worden.

II. Intaketraject

Tijdens het intaketraject wordt samen met de cliënt een lijst opgesteld met functies, sectoren en bedrijven die bij de situatie van de cliënt passen. Deze lijst wordt goed met de cliënt doorgenomen.

Aan het einde van het intaketraject wordt met de cliënt afgesproken naar welke functies en naar welke soorten bedrijven of organisaties er gezocht gaat worden. Omdat al rekening is gehouden met het niveau, de affiniteiten en eventuele belemmeringen van de cliënt, is (her)scholing meestal niet nodig om een positief resultaat te behalen voor alle partijen. Als scholing wel nodig of gewenst is, is een opleiding uiteraard mogelijk, maar dan wel mét baangarantie zodat de werknemer ook gelijk aan de slag kan.

III. Bemiddelingstraject

Tijdens het bemiddelingstraject wordt er, samen met de cliënt, actief gezocht naar een betaalde werkplek. De consultant neemt het voortouw, maar uiteraard is ook een actieve houding van de cliënt nodig om tot een goede uitkomst te komen. Er worden bedrijven benaderd waar de gewenste functie voorkomt, ook bedrijven die op dat moment misschien geen uitstaande vacature hebben. De consultant gaat in principe mee naar  een kennismakingsgesprek met een mogelijke nieuwe werkgever. De consultant helpt desgewenst ook met het uitwerken van de arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de mogelijkheid om de cliënt na aanvang van het dienstverband verder te begeleiden, zodat de kans op duurzaam succes wordt vergroot.

Voorlichtingsgesprek

Soms is onduidelijk of de cliënt wil meewerken aan zijn of haar interne of externe (1e spoor / 2e spoor) re-integratie of outplacement. Dit is vooral van belang bij cliënten die nog een dienstverband hebben. In dat geval kan de re-integratie of outplacement aanpak vooraf worden gegaan door een zogenaamd Voorlichtingsgesprek. Hieraan nemen deel: de client, de werkgever en Demo Advies. Doel van dit gesprek is om een basis motivatie te bewerkstelligen voor medewerking van de cliënt aan de re-integratie of outplacement aanpak.

Persoonlijke aanpak

De cliënt wordt gedurende het traject door dezelfde consultant begeleid. De consultant is vraagbaak en adviseur voor alle zaken die met het vinden van werk te maken hebben. De consultant stelt na afronding van iedere fase een rapportage op, zodat zowel de cliënt als de opdrachtgever goed op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen in het traject. Naast de schriftelijke rapportages wordt de opdrachtgever geregeld op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de voortgang door middel van e-mail of telefonisch contact. Zo zorgen we samen voor een succesvol resultaat. Cliënten worden in principe thuis bezocht tenzij men voorkeur heeft voor een zakelijke locatie.