Job coaching

Als er begeleiding gewenst is bij het goed kunnen functioneren op het werk, dan spreken we van jobcoaching. Het doel van jobcoaching is om er voor te zorgen dat iemand goed kan blijven functioneren als hij of zij aan het werk is of aan het werk gaat, en om uitval uit het werk te voorkomen.

Jobcoaching kan nuttig zijn voor een jongere die voor het eerst aan het werk gaat en te voorzien is dat daar begeleiding bij gewenst is om uitval in het werk te voorkomen. Dit kan bij iedereen voorkomen. Het is echter zeker gewenst bij Wajongeren en leerlingen van het speciaal onderwijs en de praktijkscholen.

Jobcoaching kan ook van belang zijn voor mensen die vanuit ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een arbeidsconflict weer aan de slag gaan. Zeker als te verwachten is dat dit zonder professionele ondersteuning niet goed mogelijk is.

Wij voeren deze begeleiding op de werkplek uit aan de hand van een Protocol jobcoaching / intensieve nazorg. Daarin wordt eerst vastgesteld wat het probleem is dat met jobcoaching moet worden opgelost. Verder wat het concrete doel van de jobcoaching in het betreffende geval is, hoe dat wordt aangepakt, wie daar op welke wijze bij betrokken zijn, wat de doorlooptijd is en zo mogelijk wat het te verwachten aantal in te zetten uren is.

Het jobcoachproces verloopt in de tijd gezien van intensieve begeleiding in het begin, naar extensieve begeleiding aan het eind. De bedoeling is dat werkgever en werknemer na die tijd zelfstandig in staat zijn om duurzaam op een goede manier samen te werken. Zij leren tijdens het jobcoachproces om problemen op het werk te voorkomen en als ze zich al voordoen, zo snel mogelijk weer op te lossen. Dit door onder andere goede communicatie met alle betrokken partijen (de cliënt zelf, zijn leidinggevende, collega’s etc.) en het zo nodig treffen van voorzieningen, zowel privé als op de werkvloer.

Jobcoaching neemt doorgaans een half jaar in beslag. In een aantal gevallen is meer permanente begeleiding nodig, en soms kan het ook in een kortere periode, afhankelijk van wat de problematiek is die moet worden opgelost.

Demo Advies is een door UWV erkende jobcoachorganisatie. Neem contact met ons op om te horen wat wij in uw specifieke situatie kunnen beteken.